Home / leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Bunny Tea & More

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten door Bunny Tea & More, gevestigd te Enschede, aan haar klanten.


Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:


Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bunny Tea & More zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Bunny Tea & More zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bunny Tea & More behoudt zich het recht voor om de aanbiedingen te wijzigen of in te trekken zonder dat hiertoe een verplichting bestaat.


Prijs

De prijzen van de producten zijn vermeld in euro's en zijn inclusief BTW. Bunny Tea & More behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.


Betaling

De klant kan de bestelling betalen via iDeal, Creditcard of contant.


Ruilen en retourneren

Ruilen is mogelijk binnen 8 dagen na aankoop. Ruilen is alleen mogelijk indien met bon. De producten dienen ongebruikt en in de originele verpakking te zijn. Ruilen is niet mogelijk voor Bubble Tea, Bubble Tea D.I.Y Kits en sale artikelen.


Klachten

Klachten over de producten dienen binnen 8 dagen na aankoop van de producten schriftelijk te worden gemeld aan Bunny Tea & More. Bunny Tea & More zal de klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden.


Aansprakelijkheid

Bunny Tea & More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door of in verband met de producten.


Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bunny Tea & More is Nederlands recht van toepassing.


Vragen en klachten

Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met Bunny Tea & More via info@bunnyteaandmore.nl of +31 (0)6 299 34 648.


Slot

Deze leveringsvoorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. In geval van vertaling in een andere taal, prevaleert de Nederlandse versie.